Meer informatie over KOPP

Meer informatie over KOPP

Ben je een kind en op zoek naar informatie over KOPP? Kijk dan hier.

KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) Vaak wordt hier nog een afkorting aan toegevoegd, namelijk KOV Kinderen van ouders met een verslaving. Het gaat over kinderen die in de knel zitten en nauwelijks gezien worden. Kinderen die opgroeien tot volwassenen met soms ernstige problemen als het gaat om vertrouwen en zelf kampen met psychische klachten.

Waarom zou je daar meer over moeten weten? Een van de redenen is dat er een grote kans is dat jij of iemand om wie je veel geeft een KOPP-kind is. In Nederland groeien nu ruim 600.000 kinderen onder de 18 jaar op met een ouder met psychische problemen en/of een verslaving. Dat is 1 op de 4 kinderen die opgroeit in een mogelijk disfunctioneel gezin (cijfers Trimbos).

KOPP/KOV kunnen onder andere te maken krijgen met tal van problemen in de thuissituatie. Een aantal zaken die vaak genoemd worden:

  • onvoorspelbaar gedrag van de ouder of soms onveilige situaties
  • emotionele onbereikbaarheid van de ouder
  • taken in het huis overnemen die niet passen bij hun leeftijd
  • schuldgevoelens

Maar er is meer. Veel meer helaas. Mijn wens is dat er meer openheid komt over het hebben van psychische klachten en welk effect dat op kinderen heeft. Zonder de ouder de schuld te geven.

Meer weten? Neem contact met me op!